PROW 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn.: „Utworzenie i uruchomienie operacyjne działalności gospodarczej polegającej na projektowaniu wnętrz oraz przestrzeni użyteczności publicznej, wykonawstwie i zaopatrzeniu w materiały do wykończenia oraz wyposażenia domów i obiektów użyteczności publicznej”, mająca na celu wprowadzenie nowej usługi polegającej na świadczeniu usług: projektowanie wnętrz lub przestrzeni użyteczności publicznej poprzez zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planowane/przewidywane wyniki operacji/ efekty: liczba utworzonych miejsc pracy – 1, liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – 1 szt.